Provozovatelé přenosových soustav (PPS), kupř. společnosti Elia a TenneT, jsou zodpovědní za vyvažování nabídky a poptávky. Energie se mezi sítěmi vyměňuje za účelem dosažení stability elektrické sítě, která funguje při 50Hz frekvenci. Připojené subjekty sdílí odpovědnost za vyvažování a musí provozovatele sítě o svých plánovaných nákupech (nabytích energie), prodejích (předáních) a přepravě informovat. Připojený subjekt se proto nazývá „subjekt zodpovědný za rovnováhu“ (Balance Responsible Party – BRP) nebo v Belgii „subjekt zodpovědný za přístup“ (Access Responsible Party – ARP).

Co je nejdůležitější z hlediska BRP? Dynamika energetického trhu vyžaduje neustálé věnování pozornosti vyrovnávání nákupu a prodeji (přebírání a předávání energie). Z důvodu mimořádných okolností, které tuto rovnováhu narušují, mohou být silně ovlivněny ceny. Proto je při působení na energetickém trhu nutné provádět neustálé zpřesněné odhady a pravidelnou kontrolu na krátkodobé bázi.

EGSSIS poskytuje řešení společnostem působícím (nebo zahajujícím své působení) na energetických trzích.

  • Naše softwarové řešení egssPort Power nabízí jasný přehled vašeho portfolia a jeho vybalancování. Kombinací informací z různých platforem a/nebo systémů získáte data a informace, díky kterým můžete jednat v souladu s dynamikou energetického trhu.
  • Integrační řešení od Tangent Works pro pokročilé prognózy reaguje na potřeby automatizace, rychlosti, velkoobjemových prognóz (časových řad) a zajišťuje škálovatelnost. Tangent Works kombinuje automatizaci prognóz s těmito potřebami.
  • Náš Nepřetržitý provoz zajišťuje následné kroky v podobě vyvažování a obchodování s energií, ať již s jednodenním předstihem, nebo pro daný den – vždy podle klientových pokynů.

Dispečink pro elektroenergetiku

Naši operátoři jsou schopni obchodovat na různých obchodních platformách, jako jsou Comtrader a EPEX Spot. Obchodování probíhá podle konkrétních pokynů od klienta. Například:

  • Nastavení limitů cen pro prodej a koupi (poskytnutých v době předání)
  • Objemy k obchodování při „nejlepší nabízené ceně / prodejní ceně“ pro obchodování za tržní ceny
  • Velikosti objemů k zobchodování na daný časový rámec za nejlepší možné ceny

Tržní strany vlastnící flexibilní aktiva mohou využít našich zkušeností s obchodováním na vyrovnávacích trzích. Například aktivace sekundárních a terciárních rezerv společnosti Elia.

  • Aktivace/zastavení flexibilních aktiv podle obdržených instrukcí.
  • Jednání podle pokynů klienta, když je zaktivován režim “free bid”.