Belgie

Společnost Fluxys je belgickým TSO a operuje i zásobníkovou infrastrukturu Loenhout. Síť je rozdělena na zónu H a L. Zóna H je vysokokalorickou- a zóna L nízkokalorickou podsítí. Belgická síť, využívající vysoké úrovně propojenosti s dalšími sítěmi a terminálem LNG v Zeebrugge, je ústřední křižovatkou toku plynu v severozápadní Evropě. Výsledkem propojenosti je vysoká likvidita hubů ZEE a ZTP. Aby účastníci trhu mohli působit na belgickém trhu s plynem, potřebují patřičné licence.

Společnost Elia v Belgii provozuje vysokonapěťovou přensosovou soustavu (30 kV až 380 kV). Soustava je napojena na sousední sítě TenneT (Nizozemsko) a RTE (Francie). Elia pracuje na rozvoji nového propojení s Německem (ALEGro) a Velkou Británií (Nemo). Udržování rovnováhy mezi výrobou a spotřebou je jedním z hlavních úkolů společnosti. Subjekty zodpovědné za přístup (ARP, resp. BRP) pomáhají udržovat rovnováhu v síti. Ať už se jedná o výrobce elektřiny, velkého spotřebitele, dodavatele nebo obchodníka, všichni musí každou čtvrthodinu udržovat rovnováhu sítě. EPEX SPOT Belgium (dříve Belpex) účastníkům trhu umožňuje krátkodobé obchodování elektřiny.

EGSSIS

Společnost EGSSIS vám pomáhá vytěžit maximum z belgického trhu s plynem a elektřinou. Ať už jste dodavatel energií, obchodník, nebo koncový uživatel, jsme odhodláni vám pomoci s dosažením vašeho cíle. Využijte našeho osvědčeného softwaru pro komunikaci na trhu, nominaci a balancing.