Dánsko

EGSSIS se v Dánsku stará o nominaci a balancing přepravní sítě Energinet. Síť je připojena k zásobníkům Stenlille a Lille Torup. Oba jsou rovněž provozovány společností Energinet. Ať už jste obchodník, nebo energetická společnost zajišťující dodávku koncovým uživatelům, na naše služby se můžete spolehnout.