Lucembursko

V Lucembursku je vlastníkem přepravní a přenosové sítě plynu a elektřiny společnost Creos. Trhy s plynem v Belgii a Lucembursku jsou propojené. Společnost Balansys působí jako Operátor sítě a je společným podnikem společností Fluxys (BE) a Creos (LUX). Přenosová síť je napojena na Belgii a Německo. Napojení na Německo je klíčové, protože většina elektřiny se dováží právě odtud.

EGSSIS

Společnost EGSSIS poskytuje domácím a průmyslovým společnostem v Lucembursku své služby v podobě softwaru pro nominace, balancing a dispečerské služby.