Rakousko

Společnost Gas Connect Austria (GCA) je operátorem přepavní sítě. Provozuje a buduje vysokotlaké plynovody. Síť je napojena na různé přeshraniční plynovody, mimo jiné na MAB (March-Baumgarten-Gasleitung) a TAG (Trans Austria Gasleitung), který je operován společností TAG GmbH. Baumgarten je důležitým místem, které propojuje ruský plyn s poptávkou po něm ve střední Evropě, včetně severoitalských průmyslových oblastí (přes TAG) a Slovinska (přes SOL).

CEGH (Central European Gas Hub) slouží jako hlavní obchodní hub a jako brána k dodávce na domácí koncový trh. Sezónnost a výkyvy spotřeby v rámci poptávky na domácím trhu jsou zajištěny zásobníky provozovanými společnostmi OMV a RAG.

EGSSIS

Staráme se o nominaci a balancing v rámci rakouské přenosové sítě. Ať už se jedná o domácí dodávku, nebo o obchodování na CEGH, EGSSIS se postará o vaši operativu. Náš tým jedná podle vašich pokynů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu nebo mimo pracovní dobu a stará se tak o vaše portfolio. Ke komunikaci se společností Gas Connect Austria a vašimi protistranami využíváme našeho valstního softwaru.