GRTGAZ WEBINÁŘ 28-02-2019

·

Francouzský provozovatel přepravní sítě GRTgas připravil na konci února 2019 webinář týkající se plánované údržby sítě během léta 2019 v rámci přenosu mezi sítěmi GRTgaz a Teréga.

Toto plánování zahrnuje také revizi stávajícího stavu pro přesnější zjištění volných kapacit včetně plánovaných omezení dvou „superpoints“  (SPNS1U – dříve SP0004, a SSPNS3D).

SUPERPOINTS

Tři „pointy“ se stanou „superpointy“: PITS Atlantique (SSPNS3D), PIR Virtualys a Obergailbach (both SPNS1U). Omezení můžete vidět na Trans@ctions portal, a také na Smart GRTgaz.

GRTgaz přichází i s předběžným zatížením superpointů, kde lze lépe vidět budoucí omezení. Tento excellovský „simulátor“ najdete na webových stránkách GRTgaz’.

Řízení společných superpointů GRTgaz a Teréga (v prezentaci zaměřeno na NS2 downstream a NS3 downstream) je řešeno následovně:

  1. Provozovatelé přenosových soustav rozdělují superpoint, který je k dispozici, mezi 2 sub-superpointy (tento krok je pro přepravce transparentní).
  2. Přepravce nominuje množství z jednoho sub-superponitu do druhého (tento krok je akcí pro přepravce, ale pouze v případě, že si přeje mít plnou flexibilitu na superpointu).
  3. Provozovatelé přepravních soustav konfirmují na svých bodech, přičemž mezi oběma je režim Use It or Lose It. Tento krok je transparentní pro přepravce.

Více FLEXIBILITY

Superpointy dovolují více flexibility v případech omezení. Jsou účinné ve dvou bodech:
• Při větší údržbě sítě GRTgaz.
• Umožňují využívat zbytkové kapacity v případech „oboustranných omezení“.

Cílem je rozprostřít rizika omezení přepravy na skupiny spuperpointů, které umožní obchodníkům nominovat přepravu tak, aby postupovali optimálně vzhledem ke svým obchodním plánům.