Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti

 1. V tomto prohlášení o odmítnutí odpovědnosti se následujícími výrazy rozumí:
  • webová stránka: každá webová stránka, na níž editor umístí odkaz odkazující na toto prohlášení o odmítnutí odpovědnosti s cílem učinit ho pro danou stránku použitelným;
  • editor: pověřený editor dané webové stránky;
  • používat: mimo jiné načítání, přihlašování, zasílání dotazů, konzultaci, čtení, zkoumání, poslech, editaci, vyplňování, odesílání, kopírování, ukládání, přeposílání, šíření, využívání nabízených služeb, provádění právních úkonů (tj. koupě, pronajímání);
  • vy: (zastoupená) soukromá nebo právnická osoba, která webové stránky používá;
  • obsah: mimo jiné texty, statické či dynamické obrázky, hypertextové odkazy, zvukové záznamy a/nebo videoklipy či fragmenty a/nebo jiné objekty;
  • škoda: přímá či nepřímá škoda jakékoliv povahy, tj. ztráta dat, obchodní příležitosti, získaného příjmu, zisku nebo jakýkoli jiný ekonomický neprospěch.
 2. Všechny články tohoto prohlášení o odmítnutí odpovědnosti platí pro webové stránky. Používáním této webové stránky bez výhrad souhlasíte s tímto prohlášením o odmítnutí odpovědnosti.
 3. Editor se snaží webové stránky pravidelně aktualizovat a/nebo přidávat informace. I přes tuto snahu a pozornost se může stát, že bude obsah neúplný a/nebo nesprávný.
 4. Editor obsah webové stránky poskytuje tak, jak je, a to bez veškerých záruk týkajících se jejich spolehlivosti, způsobilosti k danému účelu nebo jiným účelům. Obsah je experimentální a je určen pouze pro použití pro soukromé účely.
 5. Editor nenese odpovědnost za škody, které vznikly nebo mohou vzniknout v souvislosti s použitím webové stránky a/nebo v jeho důsledku či z důvodu nemožnosti webové stránky použít.
 6. Editor může webové stránky kdykoli a bez předchozího upozornění měnit či z internetu zcela odstranit. Editor nenese odpovědnost za jakýkoliv důsledek (y) vyplývající ze změny či odstranění webové stránky.
 7. Obsah poskytovaný třetí stranou nebyl editorem zcela ani částečně samostatně přezkoumán, ozkoušen, potvrzen nebo ověřen. Z toho důvodu editor neposkytuje žádné záruky, co se obsahu týče.
 8. Neoprávněné či nesprávné používání webové stránky a jejího obsahu může mít za následek porušení práv duševního vlastnictví nebo protiprávní jednání týkající se soukromí, uveřejnění, komunikace a dalších záležitostí. Jste zodpovědní za veškeré údaje a požadavky, které z webové stránky posíláte.
 9. Editor si vyhrazuje právo odepřít přístup na webové stránky nebo některé ze služeb na nich dostupných. V důsledku toho může editor váš přístup na webovou stránku monitorovat.
 10. Budete hájit editora, jeho zaměstnance, zástupce, držitele licencí, obchodní partnery a autora tohoto prohlášení o odmítnutí odpovědnosti proti jakýmkoli soudním a mimosoudním opatřením, odsouzení apod., včetně nákladů na právní pomoc, účetnictví atd., které jsou přímým či nepřímým důsledkem vašeho používání webové stránky a/nebo vašeho porušení kteréhokoliv ze zákonů, nařízení či práv třetích stran.

Použité fotografie

Fotografie NASA Earth Observatory od Roberta Simmona pomocí dat Suomi NPP VIIRS s laskavým svolením poskytl Chris Elvidge (NOAA National Geophysical Data Center). Suomi NPP je výsledkem spolupráce mezi NASA, NOAA a ministerstvem obrany.